Kuntoutuksen tulevaisuus – Peili Vision

Virtuaalitodellisuus mahdollistaa aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutuksen missä vain, milloin vain. Peili Vision Oy tarjoaa virtuaalitodellisuuskuntoutusta kuntoutujille ympäri Suomea sekä muualla Pohjoismaissa. X Heads on ollut tiivisti mukana yrityksen kaikissa vaiheissa.

Virtuaalitodellisuus mahdollistaa aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kuntoutuksen missä vain, milloin vain.

Haaste: Suomen terveydenhuoltojärjestelmä ei tällä hetkellä pysty tarjoamaan riittävää kuntoutusta sitä eniten tarvitseville.

Tulos: Peili Vision Oy tarjoaa virtuaalitodellisuuskuntoutusta kuntoutujille ympäri Suomea sekä muualla Pohjoismaissa tarkoituksenaan auttaa heitä saamaan enemmän yksilöllistä neurologista kuntoutusta.

Suomessa tulee yli 20 000 uutta aivoverenkiertohäiriöpotilasta (AVH-potilasta) vuosittain. Suomen erinomaisen ensihoidon ja kiireellisen hoidon mahdollisuuksien ansiosta yhä useampi näistä potilaista kuitenkin selviää. Siitä huolimatta tutkimukset osoittavat, että 80-90% potilaista ei saa moniammatillista kuntoutusta. Kuntoutukseen käytettävät resurssit tulisi moninkertaistaa, jotta kuntoutujat saisivat tarvitsemansa kuntoutuksen jokaisessa kuntoutuskategoriassa mukaan lukien puheterapian, toimintaterapian, fysioterapian sekä neuropsykologian.

Vuonna 2015 puheterapeutti Laura Auvinen kohtasi ongelman toden teolla työskennellessään Iisalmen sairaalassa Ylä-Savossa. Riittämättömien resurssien seurauksena monet kuntoutujat jäivät ilman lakisääteistä kuntoutusta. AVH-potilaiden lisäksi monet muut potilasryhmät jäivät täysin ilman kuntoutusta. Heikon kuntoutustarjonnan lisäksi useat potilaat, jotka onnistuivat saamaan tarvitsemaansa kuntoutusta, eivät hyötyneet siitä mitenkään. Pitkistä välimatkoista johtuvan potilaiden väsymyksen ja vähäisten toistomäärien takia hoidon teho oli heikkoa. Terapian vaikuttavuutta tai potilaan saavuttamaa hyötyä oli hankala osoittaa tieteellisesti.

Kuntoutuksen ammattilainen opastaa kuntoutujaa
Photo by Matthias Zomer from Pexels

Kokonaisvaltainen ratkaisu

Kourallinen X Headsiläisiä, mukaan lukien Lauran puoliso Jussi Auvinen, ryhtyi ratkaisemaan ongelmaa myöhemmin vuonna 2015. He aloittivat yhteistyön kuntoutuksen ammattilaisten, kuten Oulun yliopiston puheterapian professorin Matti Lehtihalmeksen kanssa. Lisäksi tiimissä oli paljon osaamista sekä peli- että virtuaaliympäristöistä. Jo yhdessä vuodessa Peili Vision kehittyi uusia kuntoutuksen työkaluja virtuaalitodellisuusympäristössä tarjoavaksi yritykseksi. Vuonna 2018 Peilin ratkaisut olivat käytössä jo lähes kymmenessä eri sairaalassa ympäri Suomen sekä useilla yksityisen sektorin kuntoutustarjoajilla. X Heads oli merkittävä osa Peili Visionin alkutaivalta ja moni X Headsistä työskentelee edelleen Peili Visionissa eri tehtävissä.

”Uskon, että meitä kaikkia yhdistää halu auttaa ihmisiä. Uuden teknologian mahdollistaman muutoksen näkeminen on suurimpia motivaation lähteitä.” – Jussi Auvinen, Co-founder & CEO, Peili Vision

Uusi kuntoutusalusta

Peili Visionin idean jalostuessa erilaisiksi tuotteiksi yrityksen ydinajatuksena oli luoda ratkaisu tulevaisuuden kuntoutukselle. Tavoitteena on antaa kuntoutujalle enemmän kuntoutusaikaa ja pitää sekä kuntoutujat että terveydenhuollon ammattilaiset toiminnan keskiössä.

X Headsin palvelumuotoilutiimi, terveydenhuollon osaajat ja tekniikan huippuammattilaiset löivät päänsä yhteen ja sitoutuivat kokeilemaan, oppimaan ja luomaan uutta. Toimintakentän sekä eri sidosryhmien arvot ja niiden kunnioittaminen oli ensisijaisen tärkeää alusta saakka. Arvojen merkitys korostuu erityisesti konservatiivisissa ja tunteita herättävissä liiketoimintaympäristöissä, joista nimenomaan terveydenhuolto on malliesimerkki. Tiiviiseen yhteistyöhön ja keskusteluyhteyteen panostettiin siis joka työvaiheessa, jotta kukin uusi hypoteesi, oletus tai menetelmä oli poikkitieteellisesti hyväksytty.

Projektin suunnittelua valkotaululla
Photo by Startup Stock Photos from Pexels

Nykyään Peili Vision on saavuttanut vankan jalansijan Suomessa, kasvattaa toimintaansa Pohjoismaissa ja on saanut jo oven auki Keski-Eurooppaan. Peilin virtuaalitodellisuusalusta mahdollistaa sekä potilaskohtaisen kuntoutusajan lisäämisen kuntoutusyksiköissä että motivoivan etäterapian.

Vuosien 2018 ja 2019 aikana Peili Vision julkaisee uuden kotiterapiakokonaisuuden, joka tarjoaa ratkaisun alkuperäiseen haasteeseen: voiko potilas saada yksilöllistä ja motivoivaa kuntoutusta milloin vain missä vain, vaikka omalla kotisohvalla? Kyllä voi.

Katso www.peilivision.fi ja lue lisää!

Kuntoutusta virtuaalisessa keittiöympäristössä, jonka on tehnyt Peili Vision

Lue myös aiempi kirjoitus virtuaalitodellisuudesta.